Искусство Чехословакии

Маца И. Л. Архитектура Чехословакии. М., 1959; Architektura na Slovensku do polo-vice XIX storocia. Bratislava, 1958; Pavel J. Dejiny naseho umeni. Praha, 1947; Pesina J. Ceska malba pozdni gotiky a Renesance. Praha, 1950; Pesina I. Mistr Litomeficky. Praha, 1958; Wagner W. VyVin vytvarneho umenia na Slovensku. Bratislava, 1948; Wirth Z. L'art tchecoslovaque de I'antiquite a nos jours. Praha, 1929; Wirth Z., Bend a J. Statni hrady a zamky. Praha, 1955.