Искусство Польши

Захватович Я. Польская архитектура до половины XIX столетия. Варшава, 1956; Кем пинский 3. Польский импрессионизм [Альбом]. Варшава, 1961; Мытарева К. В. Матейко. Л., 1963; Островский Г. Котсис. М., 1963; Стажинский IO. Ян Матейко. Тбилиси, 1959; Тананаева Л. А. Герымский. М., 1962; Тихомиров А. Матейко. М., 1959; Bogucki J. Gierymsky. Warszawa, 1959; Bogucki J. Matejko. Warszawa, 1956; Gzarnocka K. Poltora wieku grafiki polskiej. Warszawa, 1962; Dobrowolski T. Nowo-czesne malarstvo polskie. 1764—1939. T. 1—2. Vroclaw— Krakow, 1957—1960; Historia sztuki polskiej w zarysie. T. 2—3. Krakow, 1962; Kuhn A. Die polnische Kunst von 1800 bis zur Gegenwart. Berlin, 1930; Ne1ken H. Stanislaw Wispianski. Warszawa, 1958; Sienkiewicz J. Malarstwo warszawskie pierwszej polowy XIX w. Wystawa. Warszawa, 1936; Sienkiewicz J. Miehalowski, Piotr [Альбом]. Warszawa, 1959. 500 Lat malarstwa polskiego. Praha, 1950.