Искусство Швеции

Asplund К. Anders Zorn, his life and work. London, 1921; Boethius G. Zorn, svensk och varldsvandrare. Stockholm, 1959; Cornell H. Den svenska konstens historia. Delen 2. Stockholm, 1959; Liudblom A. Sveriges konsthistoria Iran forntid till nutid. Stockholm, 1944—1946; Nordensvan G. De bildende konsternas historia under 19-de arhundradet. Stockholm, 1900.