Искусство Скандинавских стран

Искусство Дании

Луначарский А. В. Торвальдсен. В кн. Луначарский А. В. «Статьи об искусстве». М.— Л., 1941; Been С h. A. Danmarks Malerkunst. Billeder og biografier. Del. 1—2. K0benhavn, 1902—1903; Bramsen H. Danish marine painters. Copenhagen, 1962; Christensen L. J. Graenselandets maler Christoffer Wilhelm Eckersberg. S0n-denborg, 1962; Danmarks Malerkunst fra middelalder til nutid. K0benhavn, 1956; Hannover E. Danische Kunst des XIX Jahrhunderts. (Gescbichte der modernen Kunst, Bd. 7). Leipzig, 1907; Hannover E. Maleren C. W. Eckersberg. En studie i dansk Kunsthistorie. K0benhavn, 1898; Lomholt A. «Et m0de, i videnskabernes selskab». P. S. Kr0yer's maleri og dets tilbli-velse. K0benhavn, 1954; PI on E. Thorvaldsen, sa vie et son oeuvre. Paris, 1867; Sass E. K. Thorvaldsens portraetbuster. 1—2, K0benhavn, 1963.